Remont autostrady A4 na odc. Góra św. Anny - gr. woj. śląskiego.

Kreatywne rozwiązania, kreatywne wyniki.

  • ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085. Kierownikiem Projektu jest Łukasz Nalewajko, Michał Stokowski: Kierownik Zespołu Technicznego GDDKiA. https://www.gov.pl/web/gddkia-opole

  • WYKONAWCA: Lider Konsorcjum: ADAC – LEWAR Sp. z o.o. Przystajń 42-141,  ul. Słoneczna 11, Partner Konsorcjum: Drog-Bud sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90, Poczta 42-209 Częstochowa. Kierownik Budowy: Krzysztof Błażewski, Kierownik robót drogowych: Michał Duda, Kierownik robót mostowych: Zenon Sotoła. http://www.adac-lewar.pl/

  • NADZÓR INWESTORSKI: NA BUDOWĘ Karolina Serafin, ul. Oliwkowa 13/3, 54-054 Wrocław. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: branża drogowa: Karolina Serafin, Mariusz Mazurkiewicz, Michał Serafin, branża mostowa: Aleksander Piętka, geodeta: Paweł Markiewicz. www.nabudowe.pl

O nas image

Informacje techniczne

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej oraz wykonanie robót budowlanych dla następującego zakresu: - odcinek próbny w obrębie wyjazdu awaryjnego na Górze św. Anny od km 264+710 do 265+225, - jezdnia południowa od km 264+035 do km 281+686, - jezdnia północna od km 269+575 do km 281+686, - remont węzła Kędzierzyn-Koźle, - remont węzła Strzelce Opolskie, - wydłużenie istniejących przejazdów awaryjnych Nr PA 266 i PA 274. Razem: niemal 30 km remontu jezdni autostrady A4. Łącznie do wykonania wszystkich warstw nawierzchni na ciągi głównym i na węzłach: 812 tysięcy m2. Wykonanie ponad 19km ścieków, 3,8 km nowych barier, 21400 m2 nowego oznakowania poziomego.

Informacje finansowe

Wartość remontu brutto to 56.503.740,00 zł.

Informacje organizacyjne

Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do 31 grudnia 2022r. Remont jest podzielony na 5 etapów robót: - jezdnia południowa na odcinku od km 264+035 do km 266+550 – etap 1 - jezdnia południowa na odcinku od km 266+550 do km 274+795 – etap 2 - jezdnia południowa na odcinku od km 274+795 do km 281+800 – etap 3 - jezdnia północna na odcinku od km 269+575 do km 274+795 – etap 4 - jezdnia północna na odcinku od km 274+795 do km 281+800 – etap 5.

  • Wroclaw, Lower Silesia, Poland