• ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085. Kierownikiem Projektu jest Łukasz Nalewajko, Michał Stokowski: Kierownik Zespołu Technicznego GDDKiA. https://www.gov.pl/web/gddkia-opole

  • WYKONAWCA: Lider Konsorcjum: ADAC – LEWAR Sp. z o.o. Przystajń 42-141,  ul. Słoneczna 11, Partner Konsorcjum: Drog-Bud sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90, Poczta 42-209 Częstochowa. Kierownik Budowy: Krzysztof Błażewski, Kierownik robót drogowych: Michał Duda, Kierownik robót mostowych: Zenon Sotoła. http://www.adac-lewar.pl/

  • NADZÓR INWESTORSKI: NA BUDOWĘ Karolina Serafin, ul. Oliwkowa 13/3, 54-054 Wrocław. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: branża drogowa: Karolina Serafin, Mariusz Mazurkiewicz, Michał Serafin, branża mostowa: Aleksander Piętka, geodeta: Paweł Markiewicz. www.nabudowe.pl

O nas image